viernes, 21 de diciembre de 2012

Una proposta socialment injusta i econòmicament nefasta


[1] El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, CAREC, presidit per Salvador Alemany, president d’Abertis, i format per prestigiosos acadèmics i alguns representants d’importants empreses ha elaborat el document “Catalunya: visió i objectius econòmics de futur” que s’ha fet públic recentment. El document “fixa un conjunt d’objectius per desenvolupar els principals actius amb què compta l’economia catalana” i fa propostes d’actuació en gairebé tots els sectors d’activitat: transports, educació, salut, universitats, etc. De ben segur, que en els propers dies aquestes propostes seran objecte de debat i algunes rebran crítiques contundents. En l’àmbit de la salut hi ha una que a mi m’ha semblat especialment desafortunada, perquè és socialment injusta i perquè tindria efectes negatius sobre els ingressos públics, la qual cosa en la situació actual seria econòmicament un desastre.

El CAREC, resumint molt, afirma que el nostre sistema sanitari té problemes de finançament; per solucionar-los és necessari actuar sobre la despesa i sobre els ingressos. Sobre la despesa, establint prioritats; és a dir, reduint el catàleg de prestacions. Sobre els ingressos, augmentant tributs o incrementant els copagaments; o fent totes dues coses. El CAREC es mostra partidari de reduir el catàleg de prestacions i de crear o augmentar els copagaments; més impostos, diu, tindrien efectes negatius sobre l’activitat econòmica. Fins aquí res de nou: són propostes ja conegudes que, encara que no es comparteixin, perquè poden tenir conseqüències negatives sobre la salut i l’equitat en l’accés als serveis sanitaris, són coherents amb l’objectiu que volen aconseguir: disminuir despeses i incrementar ingressos.

No passa al mateix amb la proposta final d’aquest apartat, que no serveix per reduir despesa i sí per disminuir els ingressos tributaris. Diu textualment el CAREC: “En la mesura que el catàleg de prestacions amb cobertura pública es torni més selectiu té tot el sentit introduir deduccions fiscals per a les assegurances que cobreixen les prestacions complementàries. A més, es recuperaria la simetria en relació als col·lectius que ja es beneficien actualment mitjançant les pòlisses d’empresa.” En altres paraules: reduïm les prestacions sanitàries públiques; qui pugui i vulgui, que seran les rendes més altes, contractarà una assegurança que cobreixi les prestacions que ja no tenen cobertura pública; després tots els contribuents, inclosos els que no poden pagar-se una assegurança, pagarem l’assegurança de qui sí se la pot pagar.

Aquesta proposta és socialment injusta, perquè les persones, que per falta de mitjans econòmics no podran contractar una assegurança per cobrir les prestacions que hagin sortit del sistema sanitari públic, hauran de copagar l’assegurança de qui sí té una renda suficient per contractar-la.

Encara que el document l’avalen uns quants d’economistes prestigiosos, la proposta és nefasta econòmicament. En primer lloc, suposaria una disminució d’ingressos, cosa que en la situació econòmica actual no ens podem permetre. En segon lloc, agreujaria un dels problemes del nostre sistema fiscal, que és la diferència entre els tipus efectius i els marginals de l’IRPF i de l’impost de societats i que explica, en part, la caiguda dels ingressos. Aquesta diferència entre tipus efectius i marginals està causada per la gran quantitat de deduccions i exempcions fiscals existents. Tinguem en compte que “la maraña de deducciones y exenciones fiscales responden a las presiones de los distintos lobbies”.


[1]Nota para los miles de seguidores que tengo más allá del Ebro: hoy me ha salido en catalán. Es lo que tiene el bilingüismo: lees un texto en catalán y cuando te das cuenta ya llevas media página escrita y no vas a cambiar. No es problema: quien no sepa catalán y quiera esforzarse un poco lo puede entender y quién no tenga ganas de esforzarse que use el traductor de google que lo deja maqueado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario